A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie lekkiej atletyki
» Ogłoszenie otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego upowszechnianie piłki nożnej
» Zaproszenie do składania ofert na usuwanie odpadów z folii rolniczych
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.06.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 2.06.2020 r.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę
wyświetleń: 23498
2 Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
wyświetleń: 17297
3 Ustawa o samorządzie gminnym
wyświetleń: 15601
4 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.
wyświetleń: 15264
5 Mienie komunalne - akty prawne
wyświetleń: 13181
6 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
wyświetleń: 12808
7 Informacje dla interesanta
wyświetleń: 12674
Prawo miejscowe:
1 powołania gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu.
wyświetleń: 4201
2 uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta
wyświetleń: 3783
3 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilczętach
wyświetleń: 3724
4 przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Wilczęta
wyświetleń: 3617
5 powołania Komisji Przetargowej na przetarg nieograniczony na remont dachu Szkoły Podstawowej w Słobitach
wyświetleń: 3511
6 powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej gruntowej do miejscowości Góry”.
wyświetleń: 3500
7 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wilczęta.
wyświetleń: 3463
Procedury:
1 Gwarantowany zasiłek okresowy
wyświetleń: 4109
2 Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania
wyświetleń: 3979
3 Zasiłek stały wyrównawczy
wyświetleń: 3645
4 Dodatki mieszkaniowe
wyświetleń: 3612
5 Podział i rozgraniczenia nieruchomości
wyświetleń: 3573
6 Renta socjalna
wyświetleń: 3547
7 Wydanie dowodu osobistego
wyświetleń: 3469
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyminr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach